Algemene voorwaarden – R. EPPING TRANSPORT EN TECHNIEK (KVK NR. 53113675) mei 2013

Artikel 1 – Definities 1. Opdrachtnemer: R. Epping Transport en Techniek (eenmanszaak), hierna ‘Epping’.2. Consument opdrachtgever: de natuurlijke persoon, niet handelend vanuit beroep of bedrijf, die met Epping een overeenkomst sluit.3. Ondernemer opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met Epping een overeenkomst sluit. Artikel 2 – […]

Algemene voorwaarden – R. EPPING TRANSPORT EN TECHNIEK (KVK NR. 53113675) mei 2013 Meer lezen »